nieuws

Het laatste nieuws over de molens is te vinden op

Facebook Facebook


Wij deden mee aan

de molenprijs 2019


Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden.


Oudere nieuwsberichten zijn

hier te vinden.


logo stichting Logo Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Meer doen

Zeilen of varen bij:

zeilschool

De Zeilschool is gevestigd in de karottenfabriek achter molen De Lelie. Daar waar ooit duizenden karotten lagen opgeslagen voor de fabricage van snuiftabak is nu Zeilschool De Lelie.


Drinken of eten bij:

Tuin

De Tuin is gevestigd in de villa die de familie Hioolen in 1867 voor zichzelf liet bouwen. De familie Hioolen is meer dan een eeuw eigenaar geweest van het hele molencomplex.


Meer activiteiten:

molens aan de plas

Onze stichting is een:

ANBI

Corona - De molen is weer open!

Vanaf woensdag 3 juni zijn De Ster en De Lelie weer geopend op de gebruikelijke openingstijden. U bent van harte welkom! Vanwege het coronavirus hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • De ingang is bij de grote deur aan de voorkant, het specerijenwinkeltje is daar nu ook.
 • Maximaal 3 bezoekers beneden in de molen.
 • Meldt u bij een van de vrijwilligers als u boven in de molen wil kijken, er is plaats voor zeven bezoekers.
 • Rondleidingen voor maximaal 2 personen, gezinnen uitgezonderd.
 • Een overzicht van alle maatregelen vind u hier.

En uiteraard nemen we ook de basisregels van het RIVM in acht.

Dank voor uw medewerking!

Bouw mee aan het bezoekerscentrum!

Sinds een tijdje werken we aan een nieuw bezoekerscentrum achter molen De Ster met daarin een ontvangstruimte voor bezoekers en faciliteiten voor vrijwilligers. De fondsenwerving is gestart en we hopen dat het bezoekerscentrum in 2020 open kan gaan. Meer informatie over het bezoekerscentrum op deze speciale website.

bezoekerscentrum

Nieuws update:

 • Presentatie plannen bezoekerscentrum op Nationale Molendag 11 mei, lees meer
 • Hoe komt het bezoekerscentrum er precies uit te zien? lees meer
 • Inmiddels hebben we de eerste bijdragen ontvangen van fondsen en donateurs, de stand van zaken is nu te zien op onze geldmeter!

update! #1

Inmiddels staat de geldmeter al weer wat hoger, het totaal ingezamelde bedrag is nu op 114.000 gekomen! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

update! #2

Inmiddels zijn we weer een stapje verder en het totaal ingezamelde bedrag is nu 144.500. We zijn bijna op de helft!

update! #3

De stand is nu 188.200, we zijn weer een stap verder! We hebben nu opdracht gegeven voor een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals de sondering van de bodem bij De Ster en het verder uitwerken van het ontwerp door architect en constructeur.

update! #4

De stand is nu 268.200!

update! #5

Bij De Ster zijn sonderingen gedaan en is bodemonderzoek uitgevoerd zodat de constructeur verder kan met het ontwerp.

update! #6

De struiken en boompjes achter De Ster zijn weggehaald ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum.

update! #7

De afgelopen periode is druk met de aannemer, architect en constructeur overlegd. Inmiddels zijn we zover gevorderd dat we binnenkort de opdracht voor de bouw kunnen verstrekken. In de molen zijn we druk bezig met het leegmaken van het bijgebouw voor het herstel van de fundering.

Lees meer nieuws hier.


snuif- en specerijenmolens de ster en de lelie

De Ster De Ster en De Lelie bij de Kralingse Plas in Rotterdam-Kralingen zijn de enige nog werkende snuif- en specerijenmolens. De Ster is oorspronkelijk uit 1829 en is twee keer herbouwd na brand. De Lelie is uit 1777 en nog in originele staat. Meer over de geschiedenis van de molens vind u hier.

Bij voldoende wind zijn de molens ook in bedrijf. De molenaars geven u graag uitleg over de productie van snuiftabak, het malen van specerijen en de werking en geschiedenis van de molens.

Openingstijden

De Ster is te bezichtigen als de deuren open staan. De openingstijden zijn:

 • Woensdag: 10.00 16.30
 • Zaterdagmiddag: 14.00 16.30
 • De tweede zaterdag van de maand: 10.00 16.30. Op deze dag zijn er rondleidingen.
 • Vaak ook op donderdag: 10.00 16.00

De toegang is gratis maar een bijdrage voor onze fooienpot wordt gewaardeerd en komt ten goede aan de molens.

De Ster binnen

Op de normale openingstijden kan het druk zijn en is het soms niet mogelijk om alle bezoekers een uitgebreide rondleiding te geven. Het is daarom ook mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding. De rondleidingen zijn in De Ster in groepjes van maximaal 15 personen en duren ongeveer een uur. Update: vanwege de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden voor groepsbezoek beperkt, zie het overzicht van de coronamaatregelen.

Organisatie

Eind 2016 zijn De Ster en De Lelie door de gemeente Rotterdam overgedragen aan Stadsherstel Historisch Rotterdam NV.

Het dagelijks beheer van de molens is in handen van de vrijwilligers van Stichting Molens aan de Kralingse Plas. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens in bedrijf blijven, geven rondleidingen en doen klein onderhoud aan de molens. rondleiding Meer over de stichting, de vrijwilligers en onze toekomst plannen is te vinden op deze link

Help mee!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich, net als wij, willen inspannen voor De Ster en De Lelie. Je kunt ons op allerlei manieren helpen, bijvoorbeeld met het ontvangen en rondleiden van bezoekers, het verpakken van specerijen en het promoten van de molens en de producten van de molens.

De Ster en De Lelie staan in een prachtige omgeving en zijn vol van historische technieken. Wij bieden een leuke sfeer, gratis koffie, thee en natuurlijk koek. Wil jij ons helpen of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Neem contact op en loop eens een dagje mee om kennis te maken en te proberen of het je bevalt.

Specerijen

kadoverpakking De specerijen die in de molen gemalen worden zijn ook te koop in De Ster. Hier kunt u meer informatie vinden over de specerijen. De specerijen zijn te koop als de molen geopend is en kunnen ook besteld worden per email.


Nieuw!

Er zijn nu ook cadeauverpakkingen met daarin drie busje specerijen te koop in de molen. Op de achterkant van de doosjes staat een korte toelichting over onze specerijen en de molens. Leuk om weg te geven!

Snuiftabak

Snuifreder

Snuiftabakfabricage is nationaal erfgoed, in mei 2015 is het ambacht van snuifreder toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Helaas zijn wij als gevolg van de nieuwe EU regelgeving voor tabak eind 2016 gestopt met de verkoop van snuiftabak. Ondanks dat kunnen we de productie van snuiftabak nog wel laten zien als demonstratie.

In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is een film gemaakt over het maken van snuiftabak zoals dat op De Ster en De Lelie gedaan werd. De film geeft een uitgebreid inzicht in deze zeer oude produktiewijze. De film is te bekijken op deze link.