logo stichting

Het belevenishek is tot stand gekomen dankzij:

  Bas van Lanen
  G. van Harrewijen
  J. Bes
  Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
  Stichting H.M.A. Schadee-fonds
  J.E. Jurriaanse Stichting
  Prins Bernhard Cultuurfonds
  G. Ph. Verhagen-Stichting
  Stichting Organisatie Effectenhandelaren Rotterdam
  G.C. van Nieuwenhuizen

Belevenishek

Aanleiding

De Ster en de Lelie staan in een druk bezocht recreatiegebied midden in Rotterdam. Daardoor vormen de molens voor de bezoekers van het gebied een vertrouwd herkenningspunt. Lang niet alle recreanten zijn zich echter bewust van de grote historische waarde van het molencomplex. Ondanks dat de molens regelmatig in bedrijf zijn en geopend voor publiek weten veel mensen maar weinig van de molens af.

Om meer mensen te informeren over de cultuurhistorische waarden van de molens ook wanneer de molens niet geopend zijn, zijn panelen aangebracht die meer informatie geven over de historie en samenhang van het molencomplex en het bedrijf wat er in uitgeoefend werd.

Belevenishek

Het belevenishek

De panelen zijn bevestiged aan het hek tussen molen De Lelie en restaurant De Tuin. Elk paneel belicht een apart onderwerp over de historie, de bouw en het bedrijf. Alle panelen zijn te zien in onderstaande slideshow.


De bijsluiter

Naast de panelen is er ook een een educatieve bijsluiter (folder) ontworpen om buurtbewoners, toeristen en scholieren te stimuleren de molens te bekijken. Hiermee kunnen jong en oud spelenderwijs meer te weten komen over de geschiedenis van de molens en het productieproces.

bijsluiter

De bijsluiter is volledig te bekijken op deze link en de antwoorden op de vragen zijn hier te vinden.

Mede mogelijk gemaakt door...

De panelen zijn tot stand gekomen op intiatief van SO-Studio en de stichting met medewerking van de gemeente Rotterdam en verschillende fondsen. Het ontwerp van de panelen is gemaakt door SO-Studio en de teksten zijn geschreven door Bas van Lanen.

De presentatie

De panelen zijn op 14 december onthuld door Manuel Kneepkens, dichter, publicist en oud gemeenteraadslid voor de Stadspartij. De presentatie begon met een kort welkom door Sander van Lanen waarna Manuel Kneepkens in een korte toespraak onder andere de historische band tussen Rotterdam en de tabaksindustrie toelichtte. Op het hoogtepunt in het midden van de 19e eeuw was ruim 1/3 van de Rotterdamse beroepsbevolking werkzaam in de tabaksindustrie. De Ster en De Lelie vormen samen met de Karottenfabriek achter De Lelie en restaurant De Tuin als de voormalige eigenaarswoning een van de weinige tastbare herinneringen aan deze periode en daarom is het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Hij betreurde daarom ook dat de Karottenfabriek momenteel zo verwaarloosd wordt. Hoewel het belevenishek een waardevolle aanvulling is om de historie van de molens en de tabaksindustrie onder de aandacht te brengen zou het nog mooier zijn geweest als daarnaast in de Karottenfabriek een permanente tentoonstelling kon worden ingericht. De heer Kneepkens besloot zijn toespraak met een gedicht waarna het hek onthuld werd. Foto's van de onthulling zijn te zien op deze link. De foto's zijn gemaakt door Aad van Strien en Nico Kemp.

-->